SCA23, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde aşağıda belirtilen tanımlara uymakta olup kabul edilen ve konferansımızda sunulan bildirileri Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusu'nda kullanabilirsiniz.

Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu karannın olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Aynca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir.SCA23'de sunulmak üzere kabul edilecek bildiriler

Springer LNNS serisinde   (SCOPUS, INSPEC, WTI, zbMATH, SCImago indeksli - Tıklayınız) 

yayınlanacaktır.SCA22'de (geçen yılki konferansta) yayınlanan bildirileri görmek için tıklayınız:

Springer LNNS:
Innovations in Smart Cities Applications Edition 6, Series: Lecture Notes in Networks and Systems, 978-3-031-26852-6 Published: 01 March 2023Konferansımızda yayınlanan bildirilere DOI numarası verilmekte olup, yayınlanan bildirilerinize aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi referans verilebilmektedir:


Springer LNNS:
Maryam Alami Chentoufi, Rachid Ellaia & Mohamed Lamrabet (2023), "Solving the Dynamic Ambulance Relocation and Dispatching Problem Using a Novel Metaheuristic", Innovations in Smart Cities Applications Volume 6. SCA 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 629. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26852-6_119-21 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen THE 7th SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE (SCA’22) / Yedinci Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansında  27 adet ISPRS Archives ve 79 adet Springer LNNS serilerinde olmak üzere toplamda 106 adet bildiri kabul edilmiş, sunulmuş ve yayınlanmış olup, bu sunumların çoğu aşağıda listelenen 21 farklı ülkeden katılan yurtdışı (yabancı uyruklu) katılımcılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

  Bildirili
Toplam
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Sayısı
Bildirili
Türk
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Sayısı
Bildirili
Türk
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Yüzdesi
Bildirili Yabancı
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Sayısı
Bildirili Yabancı
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Yüzdesi
Yedinci Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı
(SCA'22)
106 7 7% 99 93%

Türkiye başta olmak üzere, ABD, Belçika, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Filipinler, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kenya, Lübnan, Lüksemburg, Malezya, Portekiz, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Ukrayna ülkelerinden katılımcılar konferansa katılarak sunum yapmıştır.

SCA23'e de aynı ölçekte bir katılım olacağı beklenmektedir.